Välkommen till KFS Studentbokhandel!

Detta är TLTHs, Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, bokhandel.

Vi finns i LTH Studiecentrum.
John Ericssons väg 4

 Bokhandeln håller helt stängt
under LTH sommaruppehåll
fr.o.m. 9 juni t.o.m. 20 augusti.
Vi öppnar igen 21 aug kl. 09:00.

 
Följ KFS på twitter och ta del av bra erbjudanden och
värdefulla uppdateringar som rör just vår verksamhet.


Follow KFSBokhandel on Twitter