Historien om KFS

KFS i Lund AB är företaget som driver KFS Studentbokhandel. Bolaget är helägt av Teknologkåren vid Lunds Tekniska
Högskola (TLTH).

Historia

KFS historia börjar redan i slutet av 60-talet med vad som kallades VBV – veckobladsverksamheten. Det var studenter som skapade VBV i syfte att framställa billig kurslitteratur. Studenterna bad föreläsarna om anteckningar och dessa kunde en sedan mot betalning prenumerera på veckovis – Det var grunden till KFS!

År 1972 startades sedan Kompendieförmedlingen Sigma som en del av TLTH. Till en början använde de sig av gammal stencileringsteknik för att trycka kompendier men de gick senare över till vad som kallas offset-teknik och slutligen print-on-demand-teknik. KFS var då ett av de första tryckerierna i Sverige att satsa på print-on-demand och vi investerade i den senaste tekniken och hade även ett tidigt samarbete med Xerox.

Såhär skrev vi om tryckeriet i ett utskick till kunder 2001.

KFS fanns från början i E-husets källare fram till år 1987 då vi byggde det så kallade KFS-huset intill kårhuset. År 1994 ombildades bolaget från ekonomisk förening till aktiebolag och vi antog namnet KFS i Lund AB, vilket även är det nuvarande namnet. År 1997 öppnades en butik vid Malmö Högskolan vid Kranen i Malmö och 2000 sattes även en butik upp i källaren på Campus Helsingborg.

Såhär såg KFS ut en gång i tiden.

Under åren därpå har verksamheten successivt renodlats för att återigen fokusera på det som var upprinnelsen till företagets tillkomst, studentbokhandel i Lund. Som det senaste stora steget i denna renodling avyttrades tryckerirörelsen i juli 2009.

I april 2018 skulle verksamheten åter ta hänsyn till tiden och påbörjade försäljning av begagnad kurslitteratur. KFS säljer denna litteratur på kommission för alla LTH-studenter som är redo att gå vidare  från sina böcker, och hjälper därmed såväl säljare som köpare att få mer över i plånboken.

Idag har vi en butik nära studenterna inne i LTH Studiecentrum. Här hittar en förutom kompendier och kurslitteratur även  teknologmössor, kontorsmaterial, USB-minnen och mycket mer.


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.