Om KFS AB

KFS i Lund AB är företaget som driver KFS Studentbokhandel. 
Bolaget är helägt av Teknologkåren vid Lunds Tekniska
Högskola (TLTH).

Historia

KFS historia börjar redan i slutet av 60-talet med vad som kallades VBV – veckobladsverksamheten. Det var studenter som skapade VBV i syfte att framställa billig kurslitteratur. Studenterna bad föreläsarna om anteckningar och dessa kunde man sedan mot betalning prenumerera på veckovis – Det var grunden till KFS!

År 1972 startades sedan Kompendieförmedlingen Sigma som en del av TLTH. Till en början använda man sig av gammal stencileringsteknik för att trycka kompendier men man gick senare över till vad som kallas offset-teknik och slutligen print-on-demand-teknik. KFS var då ett av de första tryckerierna i Sverige att satsa på print-on-demand och man investerade i den senaste tekniken och hade även ett tidigt samarbete med Xerox.

Såhär skriver man om tryckeriet i ett utskick till kunder 2001.

KFS fanns i E-husets källare fram till år 1987 då man byggde det så kallade KFS-huset intill kårhuset. År 1994 ombildades bolaget från ekonomisk förening till aktiebolag och man antog namnet KFS i Lund AB, vilket även är det nuvarande namnet. År 1997 öppnades en butik vid Malmö Högskolan vid Kranen i Malmö och 2000 sattes även en butik upp i källaren på Campus Helsingborg.


Under de senaste åren har verksamheten successivt renodlats för att återigen fokusera på det som var upprinnelsen till företagets tillkomst, studentbokhandeln i Lund. Som det senaste steget i denna renodling avyttrades tryckerirörelsen i juli 2009.

Idag har man en butik nära studenterna inne i LTH Studiecentrum. Här hittar man förutom kompendier och kurslitteratur, profilkläder, mössor, kontorsmateriel, USB-minnen med mera.

I april 2018 startades även försäljning av begagnad litteratur. KFS säljer på kommission.


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.